Click for English

Kontak Ons

Kimberley Grain Commodities Pty ( Ltd )
Reg Nommer : 2000/016988/07
BTW : 4500189727
Posadres: Posbus 562
Kimberley
8300
Fisiese adres: Plot 211
Bottelary Road
Welgelegen
Stellenbosch
760

Maatskappy
Kontak Persoon
E-pos (* Vereiste)
Telefoon (Kode) Nommer
Faks (Kode) Nommer
Navrae
Wil jy 'n gekontak word?
Indien wel, wil jy dit per e-pos of faks
Kommentaar / Voorstelle:
Tel Nommer
Premi Sel Nommer
Sel Nommer
Faks Nommer
Faks2Pos
E-pos
053 - 841 0196 / 7 /8
082 453 4107
082 377 2417
053 - 841 0497
086 540 3232
info@kbygrain.co.za
Direkteur: Hennie Engelbrecht
Sel Nommer
E-pos
082 377 2417
henniesnr@mweb.co.za
Bemarker: Retha Muller

Tel Nommer
Sel Nummber

Faks Nommer
E-pos

053 - 841 0196 / 7/8
083 560 7295
086 540 3232
retha@kbygrain.co.za
Bemarker: Marieke van Loggerenberg
Tel Nommer
Sel Nommber
Faks Nommer
E-pos
021 - 865 2062
082 875 6489
086 695 4136
marieke@kbygrain.co.za
Debiteure en krediteure: Lorette Lombard
Tel Nommer
Faks Nommer
E-pos
053 - 841 0196 / 7/8
053 -841 0497
admin@kbygrain.co.za
Handelaar: Lukas Serfontein
Tel Nommer
E-pos
087 610 7672
marketing@kbygrain.co.za

Van JHB

Ry verby Shell Ultra City op die linker
1ste straat links (Hendrik van der Bijl)
1ste straat links (Hendrick van Eck)
Ry 800m op regs nr 22

Van Kimberley

Neem N12 / Transvalia pad na JHB
Handelaarskap Isuzu verlede
Oor-brug
Macsteel op die regterkant verlede
Afslag 1ste straat regs (Hendrik van der Bijl)
Afslag 1ste straat links (Hendrik van Eck)
Ry 800m, oor die reg voor om geen 24